Har du brug for supervision, faglig vejledning og sparring?

Supervision er indenfor mange arbejdsfelter og organisationer et gavnligt og nødvendigt værktøj til at sikre blandt andet kvalitet i ydelsen, samarbejdsevner og ikke mindst medarbejdernes trivsel.

Jeg tilbyder supervision både individuelt og grupper og emnerne kan f.eks. være sparring på komplicerede sager, styrkelse af tværfagligt samarbejde, forebyggelse af udbrændthed i arbejdet med mennesker, hjælp til at bære arbejdet med tunge målgrupper.

Jeg superviserer også psykologer på vej mod autorisation.